ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

คณะครู ผู้ปกครอง ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ร่วมอบรมมารยาทไทย โดย คุณเพชรพริ้ง สารสิน

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดอบรมมารยาทไทย ให้กับคุณครูและผู้ปกครอง โดยวิทยากร คือ คุณเพชรพริ้ง   สารสิน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จุดประสงค์ เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ โดยใช้มารยาทไทยในการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งคุณเพชรพริ้ง บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกด้วยมารยาทไทยได้อย่างลงตัว